Ανακοίνωση, συνέχιση παραλαβής αιτήσεων από ζημιές

Ο Δήμος Χίου, για περισσότερο από ένα μήνα δέχεται αιτήσεις στα ΚΕΠ σχετικά με τις ζημιές που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Επειδή διαπιστώνεται ότι οι ζημιές συνεχίζονται και προκειμένου να γίνει συνολική εκτίμηση και να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρακαλούμε όσους έχουν υποστεί ζημιές στις πρώτες κατοικίες τους και δεν τις έχουν δηλώσει ακόμα, να σπεύσουν να τις δηλώσουν στα οικεία ΚΕΠ το αργότερο έως τις 13 Μαρτίου 2015.
Οι αιτήσεις των ανωτέρω θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα τους χορηγηθεί, προκειμένου στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή καταγραφής ζημιών να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22713 50055 (κα. Κωστάλα Δέσποινα).

Από το Γραφείο Τύπου