Παραλαβή εξοπλισμού για τη διαχείριση απορριμμάτων

Εξοπλισμός1

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι σήμερα παραλάβαμε τον εξοπλισμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ο οποίος αποτελείται από 2 απορριμματοκιβώτια – χωρητικότητας 55 κ. μ. – 1 τράκτορα κι 1 φορτηγό τύπου γάντζου.

Ο παραπάνω εξοπλισμός μαζί με επιπλέον 10 press container, που αναμένονται, χρηματοδοτήθηκαν με 725.000 ευρώ, κατόπιν ενεργειών του Δήμου Χίου, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Μετά την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ και την υπογραφή της σύμβασης του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών, έγινε ακόμη ένα βήμα για την ορθή διαχείριση απορριμμάτων στο νησί.

Το επόμενο βήμα είναι η ανάθεση μελέτης μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων από τη ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ, για την υλοποίηση της μηχανικής διαλογής των απορριμμάτων και τη μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων).

Από το γραφείο τύπου

Εξοπλισμός 2 Εξοπλισμός 3 Εξοπλισμός 4