ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για παραλαβή κάρτας αναφορικά με τη διανομή τροφίμων για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ καλούνται να προσέλθουν στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου (Περιφερειακός δρόμος παράκαμψης πόλεως Χίου- οδός Νικολάου Ζορμπά- περιοχή <<Καστρομηνάς>>), για την παραλαβή κάρτας και την ενημέρωσή τους αναφορικά με τον νέο τρόπο διάθεσης τροφίμων για την προσεχή περίοδο.

Καθημερινά από 09.00- 14.00΄ και για τις επόμενες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα καθώς και το έντυπο αίτησης- ένταξης στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Κοιν. Παντοπωλείο Δήμου Χίου, στο τηλ.: 2271043643.

                                                            Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

                                                       Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος