ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Δήμος Χίου υπενθυμίζει, στους ιδιοκτήτες ή τους νομίμους εκπροσώπους ακινήτων, ότι παρατείνεται η προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, μέσα στην οποία οφείλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να καταθέσουν δήλωση ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την απαλλαγή από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση θα καταθέτεται στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) Δήμου Χίου και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το έντυπο διακοπής ηλεκτροδότησης.

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.