Ανακοίνωση για παράταση εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.

Η υπηρεσία του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Παιδείας του Δ. Χίου ενημερώνει ότι η υποβολή αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π. θα παραταθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2015

Εκ της Διευθύνσεως του Ν.Π.