Ανακοίνωση παράτασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: “Επέκταση πυροσβεστικών δικτύων και δεξαμενών”

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι παρατείνει την προθεσμία κατάθεσης προσφορών για το έργο «Επέκταση πυροσβεστικών δικτύων και δεξαμενών» με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά έως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:30 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά συνοδευόμενη με αντίγραφο του πτυχίου τους σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Γραφείο 5 Οινοποίωνος 1. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την ίδια μέρα στις 13:00μ.μ.
Με το έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή νέων πυροσβεστικών κρουνών σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως αυτές μας γνωστοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης του γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Ν.Χίου.
Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, προϋπολογισμού 11.900€ με πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015.
Δεκτοί γίνονται επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1τάξη ,για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νομού Χίου στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Εκ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών