Παράταση προθεσμίας ανανέωσης της ειδικής κάρτας στάθμευσης μονίμων κατοίκων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία ανανέωσης της ειδικής κάρτας στάθμευσης μονίμων κατοίκων θα είναι έως και την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018.
Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2271 3 51623