Κυκλοφοριακή ρύθμιση – παραχώρηση θέση στάθμευσης στην οδό Κοντολέοντος