Παρεμβάσεις αποκατάστασης και στεγάνωσης δημοτικών κτιρίων Μπαλουχανά και Δημαρχείου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης