Παροχή   ιατρικών υπηρεσιών   στους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Χίου 

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/03/2024

Προυπολογισμός:

6500,00