Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Παρουσίαση Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Την Τέταρτη 23/11/2016 και ώρα 17:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα: «Έρευνα χαρακτηριστικών στάθμευσης και κινητικότητας πόλης Χίου».
Η παρουσίαση θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα αφορά στην περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της έρευνας, τα πεδία που ερευνήθηκαν καθώς και τα πορίσματα που προέκυψαν κατά την επεξεργασία των καταγράφων που πραγματοποιήθηκαν.