Παρουσίαση και τεχνική έκθεση της επένδυσης από την εταιρεία που ζητεί την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί της Χίου