ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου ανέθεσαν σε εξειδικευμένη εταιρεία την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τις προοπτικές της κρουαζιέρας για τη Χίο η οποία παρουσιάστηκε σήμερα.
Η έκθεση διερευνά τις προοπτικές που έχει η Χίος σαν τουριστικός προορισμός κρουαζιέρας λαμβάνοντας υπόψιν τις τάσεις της αγοράς και τις εξελίξεις στον κλάδο προτείνοντας βελτιώσεις και αναβαθμίσεις των υπαρχουσών υποδομών καθώς και ενέργειες για σύναψη συνεργασιών με εταιρείες κρουαζιέρας προκειμένου να αυξηθούν οι προσεγγίσεις στο νησί μας τα επόμενα χρόνια που αναμένεται ανάπτυξη του κλάδου.