Παρουσίαση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Αγ. Μηνά

Χίος 27/09/2013

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τις συνελεύσεις που έγιναν για την παρουσίαση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Αγ. Μηνά (Θυμιανών και Νεοχωρίου), δόθηκε παράταση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013, όπου, στην αίθουσα «Μ. Βουρνούς» της Π.Ε. Χίου, θα κατατεθούν οι τελικές προτάσεις για τη Β1 φάση.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνούν με την Πολεοδομία του Δ. Χίου και τους υπεύθυνους μηχανικούς κ. Ορφανό και κ. Σταματουλάκη για να παραλαμβάνουν το ενημερωτικό υλικό και να καταθέτουν τις προτάσεις τους.

Από το γραφείο τύπου