Παροχή υπηρεσίας παιδιάτρου για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων το «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/05/2020

Προυπολογισμός:

990 €