ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ – ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης