Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 12:30 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/11/2015