Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/12/2018

Προυπολογισμός:

11.160,00 €