Παροχή υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης στις δομές του ΝΠΔΔ

Στοιχεία Προκήρυξης