Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το έτος 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/01/2017
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

1.800,00 €