Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το έτος 2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/01/2019

Προυπολογισμός:

2.000,00 €