ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης