ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Βούρειου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης