Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου

Στοιχεία Προκήρυξης