Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία πολιτιστικής υποδομής στην περιοχή Δασκαλόπετρας Βροντάδου

Στοιχεία Προκήρυξης