Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων στη Δημοτική Λαχαναγορά Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης