Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης – ποιμνιοστάσιο στην περιοχή Αρογευτές Δ.Κ. Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης