Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης – στεγάστρου στην περιοχή “Τηγάνι” Σιδηρούντας

Στοιχεία Προκήρυξης