ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1-3 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία Προκήρυξης