ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΡΜΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης