Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου – έκτασης στη Δ.Ε. Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης