Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στη συμβολή των οδών ΑΦΩΝ Ράλλη 14 & Φιστέλ Ντε Κουλάνζ

Στοιχεία Προκήρυξης