Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Πυργίου

Στοιχεία Προκήρυξης