ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΧΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΘΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΩΜΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης