ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΜΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

Στοιχεία Προκήρυξης