Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου και πέργκολας στην Τ.Κ. Λιθίου

Στοιχεία Προκήρυξης