ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΕΙΑ» ΛΙΘΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης