ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΚΕΛΛΟΣ» Τ.Κ ΠΥΤΙΟΥΣ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Δ.ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης