ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΒΑΒΥΛΩΝ Τ.Κ ΒΑΒΥΛΩΝ ΔΕ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ Δ.ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης