ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΖΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

Στοιχεία Προκήρυξης