Περίληψη Διακήρυξης Δημπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην οδό Απλωταριάς 64 της Δ.Ε. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης