Περίληψη Διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στη συμβολή των οδών Φιστέλ Ντε Κουλάνζ & Αχέρμου

Στοιχεία Προκήρυξης