Περίληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλειώνοικου

Στοιχεία Προκήρυξης