Περίληψη Δημοπρασίας παλαιάς κατασκήνωσης Θαλασσοπούλια στον Αγ. Ισίδωρο Συκιάδας

Στοιχεία Προκήρυξης