Δελτίο Τύπου – Περισυλλογή και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 2018