Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/12/2016
και ώρα: 15:00