Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017

Στοιχεία Προκήρυξης