Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς (2019)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/03/2019

Προυπολογισμός:

18.000,00 €