“Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2020”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/04/2020

Προυπολογισμός:

17.999,00 €