Περισυλλογή και μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/11/2018

Προυπολογισμός:

6.000,00 ευρώ